Alex Powell

  • Sinh đôi nhờ tinh trùng đông lạnh 26 năm Sinh đôi nhờ tinh trùng đông lạnh 26 năm
    Đông lạnh tinh trùng của mình cách đây hơn hai thập kỷ, người nhạc sĩ Scotland và vợ đã vui mừng chào đón 2 đứa con sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.