Ampulex compressa

  • 139 loài mới được phát hiện ở khu vực sông Mekong 139 loài mới được phát hiện ở khu vực sông Mekong
    Các nhà khoa học vừa tìm thấy 139 loài mới ở khu vực dọc sông Mekong, thuộc Đông Nam Á. Họ phát hiện chúng trong chuyến hành trình thám hiểm dọc con sông hồi năm 2014. Trong đó, có nhiều loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.