Atlantis

  • Thành phố Atlantis biến mất trên Google Earth Thành phố Atlantis biến mất trên Google Earth
    Dấu vết thành phố này trên Google Earth được phát hiện năm 2009 khi người sử dụng internet phát hiện ra một mạng lưới dưới đáy biển trông rất giống một thành phố trong truyền thuyết. Google nhanh chóng giải thích rằng dấu vết đó là do kho dữ liệu bị chồng lên nhau, và thành phố Atlantis chưa từng được tìm thấy. Tuy nhiên, bản đồ đó vẫn tồn tại tới ngày nay.
  • 7 Di sản khảo cổ học bí ẩn nhất thế giới 7 Di sản khảo cổ học bí ẩn nhất thế giới
    Các bí ẩn có từ thời xa xưa vẫn luôn là một bài toán đánh đố người hiện đại, chúng luôn là những mẫu chuyện khơi gợi sự quan tâm của công chúng, có lẽ thế bởi vì không ai có thể tự mình giải thích như thế nào và tại sao mà những bí ẩn đó vẫn đang tồn tại.