Bánh tortilla

  • Ăn thử thực phẩm mang lên sao Hỏa Ăn thử thực phẩm mang lên sao Hỏa
    Bánh tortilla, quần áo không hấp thụ mùi, robot động vật, đó là những thứ cần thiết cho các phi hành gia sau khoảng 20 năm nữa, khi họ bay lên sao Hỏa.