Bầu khí quyển của hành tinh

  • Sắp xảy ra hiện tượng thiên văn cực kì hiếm gặp Sắp xảy ra hiện tượng thiên văn cực kì hiếm gặp
    Đó là hiện tượng một chấm đen nhỏ sẽ xuất hiện ở một bên của mặt trời trong vài tuần và từ từ đi qua đĩa mặt trời trong một vài giờ. Sự chuyển động của chấm đen nhỏ đó có vẻ không đáng kể, nhưng đây là một trong những cảnh tượng hiếm gặp nhất trong thiên văn học, một sự kiện được gọi tên là sự "quá cảnh" của Sao Kim.
  • Việt Nam đón hiện tượng thiên văn thế kỷ Việt Nam đón hiện tượng thiên văn thế kỷ
    Hiện tượng thiên văn có tên là Venus transit diễn ra vào ngày 6/6. Hầu hết các nơi trên thế giới từ châu Mỹ, châu Á, châu Âu tới châu Phi đều quan sát được. Trên thế giới, phần lớn của châu Á và châu Âu thấy hiện tượng vào sáng ngày 6/6 khi mặt trời vừa ló rạng ở phía đông