Bể nước khổng lồ

  • Phát hiện dấu vết sự sống ngoài hành tinh Phát hiện dấu vết sự sống ngoài hành tinh
    Ngày 17/11 các nhà khoa học cho biết đã phát hiện một hồ nước khổng lồ nằm ẩn dưới bề mặt của Europa – vệ tinh thứ 6 quay quanh sao Mộc. Đây có thể là dấu vết của sự sống ngoài hành tinh.