Benjamin Franklin

  • 10 lầm tưởng tai hại về sét 10 lầm tưởng tai hại về sét
    Kể từ khi Benjamin Franklin bắt đầu khám phá sự thật về tia sét năm 1752, đã có rất nhiều lời đồn đại sai lầm về chúng. Và sau đây là 10 quan niệm sai lầm về sét.
  • Lịch sử và những lầm tưởng lớn Lịch sử và những lầm tưởng lớn
    Hàng thế kỷ trôi qua và khi lịch sử mất sợi dây nối kết với cội nguồn của nó, các sự thật có thể bị bóp méo, mất mát hoặc loại bỏ. Và đôi khi, ngay cả những nhà sử học cẩn trọng nhất cũng có thể mất đi cái nhìn về sự thật.