Bryan Sykes

  • Kiểm tra gene của người khổng lồ bí ẩn Kiểm tra gene của người khổng lồ bí ẩn
    Các nhà nghiên cứu ở ĐH Oxford (Anh) và Bảo tàng động vật Lausanne đang đề nghị những ai cho rằng quái vật khổng lồ bí ẩn thực sự tồn tại cung cấp bằng chứng để họ thực hiện giám định gene.
  • Bí ẩn về dã nhân Bigfoot được làm sáng tỏ Bí ẩn về dã nhân Bigfoot được làm sáng tỏ
    Một phân tích di truyền mới đây đã không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho sự tồn tại của một loài linh trưởng có nhiều đặc điểm giống con người, hay còn gọi là dã nhân Bigfoot.