Building 87

  • Video: Cụ bà 87 tuổi nhào lộn như thanh niên  Video: Cụ bà 87 tuổi nhào lộn như thanh niên
    Sinh năm 1925, cụ bà Johanna Quaas, một vận động viên thể dục dụng cụ người Đức, vẫn cho thấy sự khéo léo và dẻo dai không thua kém gì những vận động viên trẻ tuổi khi vẫn có thể thực hiện các động tác nhào lộn hay động tác phức tạp trên xà.