Công nghệ robot điều khiển

  • Robot điều khiển giao thông Robot điều khiển giao thông
    Tại ngã tư, một người máy cao 1,77m, hình dạng giống người thật, đang điều khiển giao thông một cách thuần thục.
  • Triết học cho robot Triết học cho robot
    Công nghệ robot điều khiển đang làm thay đổi hoàn toàn mọi mặt đời sống. Nhưng liệu có giới hạn nào cho những cỗ máy thông minh?
  • 10 phát minh "không tưởng" của Nikola Tesla 10 phát minh "không tưởng" của Nikola Tesla
    "Bác học điên" Nikola Tesla đã có những ý tưởng khó tin về khoa học như: điều khiển thời tiết, khai thác năng lượng vũ trụ, điện không dây...