Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ

  • Những điều bạn chưa biết về NASA Những điều bạn chưa biết về NASA
    NASA, cũng được gọi là Cơ quan Không gian Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không.