Cấu tạo của sao hải vương

  • Tổng quan về sao Hải Vương Tổng quan về sao Hải Vương
    Sao Hải Vương là hành tinh thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Nó là hành tinh lớn thứ tư về đường kính và lớn thứ ba về khối lượng.