Cổng Mặt Trăng

  • Thiên thạch khổng lồ oanh tạc mặt trăng Thiên thạch khổng lồ oanh tạc mặt trăng
    Các nhà thiên văn học Tây Ban Nha đã chứng kiến một thiên thạch có khối lượng khoảng nửa tấn đâm vào mặt trăng, tạo nên chấn động khủng khiếp trên bề mặt chị Hằng.