CERN

  • 'Bóng ma' ngày tận thế trở lại? 'Bóng ma' ngày tận thế trở lại?
    Việc ấn định thời gian tái khởi động chiếc máy gia tốc hạt khổng lồ LHC của Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu làm dấy lên lo lắng về ngày tận thế.