Carcharhinus amblyrhynchos

  • Cá mập sông - Sự thật hay lời đồn? Cá mập sông - Sự thật hay lời đồn?
    Trong số hơn 400 loài cá mập sinh sống khắp các vùng biển trên thế giới, các nhà khoa học đã xác định được 5 loài cá mập chuyên định cư trong các vùng nước ngọt trên các con sông và hồ.
  • Đã xác định loại cá mập cắn người tại Quy Nhơn Đã xác định loại cá mập cắn người tại Quy Nhơn
    Cá mập là nhóm đối tượng tấn công người ở vùng biển Quy Nhơn. Cụ thể, cá mập thâm (Carcharhinus limbatus), cá mập mắt to (Carcharhinus amboinensis) có khả năng gây ra 2 vụ, 8 vụ còn lại thủ phạm có khả năng là cá mập sọc trắng (Carcharhinus amblyrhynchoides).