Casper van Leeuwen

  • Tàu vận tải siêu trọng trường hoạt động thế nào? Tàu vận tải siêu trọng trường hoạt động thế nào?
    Nhu cầu vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn bằng đường biển đã hối thúc sự ra đời của những con tàu "quái vật" có khả năng chuyên chở vượt trội, thậm chí mang theo được cả... những con tàu khác.
  • Cảnh quan văn hóa Ferto/Neusiedler Cảnh quan văn hóa Ferto/Neusiedler
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cảnh quan văn hóa Ferto/Neusiedler của nước Áo là Di sản văn hóa thế giới năm 2001.