Chevalier D Eon

  • Bất ngờ danh tính nhân vật trong bức chân dung thế kỷ 18 Bất ngờ danh tính nhân vật trong bức chân dung thế kỷ 18
    Đây là tác phẩm đầu tiên vẽ hình người đàn ông ăn mặc đồ phụ nữ từng được biết đến. Chevalier D'Eon - tên gọi mới của bức chân dung - hiện trưng bày tại Phòng triển lãm Philip Mould Ltd (London) và sẽ sớm xuất hiện ở Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia, nhà sử học nghệ thuật Philip Mould - giám đốc Philip Mould Ltd - cho biết.