Chris Jones

  • Mẫu siêu xe công nghệ đệm khí của tương lai Mẫu siêu xe công nghệ đệm khí của tương lai
    Bị hấp dẫn bởi ý tưởng về sự phát triển của những thiết kế xe chuyển động đệm không khí trong vài thập kỷ gần đây, Michael Mercier và Chris Jones đã cùng nhau hợp tác tạo nên mẫu xe đệm khí thể thao cá nhân cho thế kỷ 21.