Christian Figueroa

  • Vật thể bay lạ tại Argentina Vật thể bay lạ tại Argentina
    Pino, một ngư dân 44 tuổi, thường đánh cá trên hồ nhân tạo El-Nihuil gần thành phố San Rafael. Vào thứ bảy tuần trước, anh nhìn thấy một vật thể lạ bay lượn phía trên hồ.