Clairol Perfect

  • Phụ nữ khỏe mạnh, hạnh phúc khi tuổi 28 Phụ nữ khỏe mạnh, hạnh phúc khi tuổi 28
    Tuổi trưởng thành, khỏe mạnh, hạnh phúc nhất của phụ nữ, khi họ 28 tuổi, đó là kết luận của các nhà khoa học. Ở tuổi này, chị em thường hài lòng với cuộc sống riêng, với vị trí xã hội và nhất là khi đó chưa cảm thấy mình... già.