DeepFlight Super Falcon

  • Nhật Bản ra mắt tàu cao tốc nhanh nhất thế giới Nhật Bản ra mắt tàu cao tốc nhanh nhất thế giới
    Theo Japan Times, tốc độ này tương đương tốc độ tàu TGV của Pháp - tàu cao tốc nhanh nhất thế giới hiện nay. Với tốc độ trên, thời gian đi từ ga Tokyo tới ga Shin-Aomori (dài 714km) được rút ngắn còn 2 giờ 59 phút.