Di sản văn hóa thế giới

  • Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.
  • Những sự thật thú vị về đất Phật Nepal Những sự thật thú vị về đất Phật Nepal
    Quốc kỳ đặc biệt nhất thế giới, chỉ có khoảng 14% dân số sống ở thành thị... là những sự thật thú vị về đất Phật Nepal.
  • Tử Cấm Thành - Trung Quốc Tử Cấm Thành - Trung Quốc
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Tử Cấm Thành hay còn được biết đến với tên Cố Cung của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.