Dominic Withers

  • Tự tin thái quá dễ thành công hơn? Tự tin thái quá dễ thành công hơn?
    Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện những người tự tin thái quá có nhiều khả năng thành công hơn.
  • Xe đạp xách tay Xe đạp xách tay
    Chiếc xe do một cử nhân nghệ thuật Anh chế tạo cho phép người sử dụng gấp gọn rồi xách trên tay hoặc kéo trên mặt đất.