Eco Marine Power

  • Cánh buồm quang năng Cánh buồm quang năng
    Công ty Eco Marine Power của Nhật cho biết họ đang thử nghiệm hệ thống những cánh buồm vừa khai thác năng lượng gió vừa khai thác năng lượng mặt trời.