G Suite Enterprise

  • Những điều cần biết về mã hóa Gmail Những điều cần biết về mã hóa Gmail
    Mã hóa thông tin là một giải pháp để chống lại tin tặc hoặc vô tình để lộ thông tin, nhưng đừng bị lừa. Đó là một phần quan trọng của cuộc sống đương đại và điều quan trọng đối với mọi người.
  • Câu chuyện về penicillin Câu chuyện về penicillin
    Penicillin là kháng sinh đầu tiên mà các nhà y khoa học khám phá ra. Cũng như một số các kết quả nghiên cứu khác, sự tìm ra kháng sinh là kết quả của sự tình cờ và cực kỳ mới lạ. Penicillin là một trong một nhóm kháng sinh thu được từ nấm Penicillium hay được điều chế.
  • Những khám phá mới về sex Những khám phá mới về sex
    Một trong những phát hiện thú vị: tình dục không phải là “độc quyền” dành riêng cho giới nào, tuổi nào...