Giải phóng bộ nhớ

  • Giải phóng dung lượng iPhone đơn giản, nhanh chóng Giải phóng dung lượng iPhone đơn giản, nhanh chóng
    Việc iPhone hết dung lượng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm sử dụng, người dùng có thể áp dụng một số mẹo nhằm giải phóng bộ nhớ thiết bị.
  • Giải phóng bộ nhớ hiệu quả với Memory Washer Giải phóng bộ nhớ hiệu quả với Memory Washer
    Máy tính của bạn bỗng dưng chạy như rùa? Các chương trình ứng dụng bỗng nhiên “chết đứng” khi vừa vận hành được một lúc? Ngoài các nguyên nhân như virus hoặc hư hỏng vật lý ra, nguyên nhân chính nằm ở chỗ bộ nhớ máy tính của bạn đang bị tràn ngập những thứ… không cần nhớ.