Guillem Anglada-Escudé

  • Phát hiện hành tinh giống trái đất Phát hiện hành tinh giống trái đất
    Một nhóm nhà thiên văn quốc tế vừa xác nhận sự tồn tại của một hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta có thể đáp ứng những điều kiện hoàn hảo cho sự sống tồn tại. Việc phát hiện ra hành tinh ở khu vực có thể có sự sống làm tăng thêm hy vọng các nhà thiên văn sẽ sớm trả lời được câu hỏi liệu con người có cô đơn
  • Tìm ra ngoại hành tinh giống Trái đất nhất từ trước tới nay Tìm ra ngoại hành tinh giống Trái đất nhất từ trước tới nay
    Ở hệ sao Teegarden xa xôi, có hai ngoại hành tinh là ứng cử viên cho việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.