Hóa thạch khủng long Llukalkan aliocranianus

  • Khủng long không hề biến mất? Khủng long không hề biến mất?
    2 tác giả đầu tiên của nghiên cứu này, Phó giáo sư Arkhat Abzhanov - một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Harvard và Tiến sĩ Bhart Anjan Bhullar, đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của loài chim chính là kết quả từ sự thay đổi mạnh mẽ trong quá trình phát triển loài khủng long. Theo đó, điểm khác biệt giữa hai loài chỉ là
  • Bất ngờ phát hiện hóa thạch khoảng 200 triệu năm tuổi tại Gia Lai Bất ngờ phát hiện hóa thạch khoảng 200 triệu năm tuổi tại Gia Lai
    Phát hiện hóa thạch Cúc đá - tên một nhóm các loài sinh vật biển thân mềm đã bị tuyệt diệt tại Gia Lai