Hội nghị TED Global

  • Chế máy phát điện từ khung xe đạp Chế máy phát điện từ khung xe đạp
    Sáng kiến của anh nông dân 19 tuổi William Kamkwamba đến từ Malawi đã làm các nhà khoa học, nhà thiết kế đang dự Hội nghị công nghệ cao TED Global ở Oxford (Anh) ngạc nhiên.