Heather

  • Sống "buông thả" để tránh tuyệt chủng? Sống "buông thả" để tránh tuyệt chủng?
    Nghiên cứu mới nhất của các nhà côn trùng học cho thấy, bí mật của các tổ ong lớn chính là ong chúa của chúng không chịu chung thủy, “ăn đời ở kiếp” với một bạn tình duy nhất. Ong chúa càng có đời sống tình dục tự do thì tổ ong đó càng chứa nhiều vi khuẩn có lợi. Cả đàn nhìn chung có sức khỏe tốt hơn v&agr
  • Đã có thể nhận diện gương mặt bằng ADN, tội phạm chạy đâu cho thoát? Đã có thể nhận diện gương mặt bằng ADN, tội phạm chạy đâu cho thoát?
    Mới đây, một công ty công nghệ di truyền mang tên Parabon Nanolabs đã sử dụng ADN thu thập được từ hiện trường vụ án, thông qua đó dựng nên hình ảnh khuôn mặt của hung thủ.