Hybrid Timber

  • Các mô hình mạng máy tính Các mô hình mạng máy tính
    Một máy tính trên mạng có thể thuộc một trong ba loại như sau:Máy trạm (Client): Không cung cấp tài nguyên mà chỉ sử dụng tài nguyên từ mạng.Máy chủ (Server): Cung cấp tài nguyên và các dịch vụ
  • Sinh viên chế tạo xe chạy xăng- điện Sinh viên chế tạo xe chạy xăng- điện
    Một mô hình xe hybrid chạy xăng - điện vừa được một nhóm sinh viên năm thứ 4, khoa Cơ khí chế tạo máy, ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM hoàn thành.