ISS

  • Phát hiện vật thể bay kỳ lạ trên ISS Phát hiện vật thể bay kỳ lạ trên ISS
    Đoạn video do máy quay của NASA lắp đặt trên Trạm vũ trụ quốc tế ghi lại được cho thấy trong khi hai phi hành gia đang sửa chữa một vài chi tiết trên trạm, phía sau họ đã xuất hiện một vật thể bay kỳ lạ vụt qua.