Jack Goldstein

  • Những nhà khoa học tự thí nghiệm trên bản thân Những nhà khoa học tự thí nghiệm trên bản thân
    Từng có thời kỳ giới khoa học xem chuyện tự thí nghiệm trên chính mình là bình thường, họ cho rằng không người nào tốt hơn chính bản thân để mô tả tác dụng một loại thuốc, hay quá trình tiến triển của bệnh tật.