Khủng long sắp tái xuất?

  •   4,36
  • 13.222

Jack Horner, người phụ trách bảo tàng cổ sinh vật học tại Bảo tàng Rockies (Mỹ), cho biết ông và một số đồng nghiệp đang nỗ lực tạo ra khủng long từ con gà.

Mục đích là để tái tạo lại nhiều nhiều đặc điểm của khủng long, chẳng hạn như đuôi, răng và cánh tay, bằng cách thay đổi mức độ các protein điều hòa đã tiến hóa để cản trở những những đặc điểm này phát triển ở loài chim hiện đại.

"Chim cũng là khủng long, vì vậy về mặt kỹ thuật chúng ta đang tạo ra một con khủng long từ một con khủng long", Horner giải thích. "Lý do duy nhất chúng tôi sử dụng gà thay vì chim là vì bộ gene gà đã được lập bản đồ, và các nhà khoa học đã nghiên cứu rất kỹ loài gà".

Chim cũng là khủng long.
Hình mô phỏng quá trình tạo ra gà từ khủng long.

Horner đưa ra công bố cũng là lúc ông phát hành cuốn sách: "Cách tạo ra một con khủng long: Tuyệt chủng không phải là mãi mãi”.

Horner và một số đồng nghiệp, như nhà khoa học Hans Larsson của ĐH McGill ở Montreal (Canada) đang thực hiện dự án. Họ đang phân tích các gene tham gia vào sự phát triển đuôi và nghiên cứu cách điều khiển các phôi gà để "đánh thức con khủng long bên trong con gà".

Horner không tiết lộ dự án đã được thực hiện đến đâu, nhưng ông nói rằng ông và các đồng nghiệp đang tích cực thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành. Có thể chúng ta sắp được nhìn thấy một con gà mang cái đuôi giống như khủng long.

Theo Discovery, Đất Việt
  • 4,36
  • 13.222

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook