KH-8 GAMBIT 3

  • Giải mật vệ tinh gián điệp của Mỹ Giải mật vệ tinh gián điệp của Mỹ
    Cuối tuần qua, Cục Do thám quốc gia Mỹ (NRO) đã giải mật 2 chương trình vệ tinh bí mật với sự tham gia của 3 vệ tinh gián điệp tuyệt mật chuyên do thám Nga, Trung Quốc: KH-7 GAMBIT, KH-8 GAMBIT 3 và KH-9 HEXAGON.