Kathrin Bolstad

  • Suy nghĩ tiêu cực thúc đẩy sự sáng tạo Suy nghĩ tiêu cực thúc đẩy sự sáng tạo
    Suy nghĩ tiêu cực sẽ lôi kéo sự chú ý và tạo động lực thúc đẩy để giải quyết vấn đề. Một người sau khi trải qua giai đoạn suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, sẽ đạt tới trạng thái tràn đầy tích cực.
  • Nước trái đất không đến từ sao chổi Nước trái đất không đến từ sao chổi
    Các dữ liệu từ tàu vũ trụ Rosetta và robot Philae cho thấy sao chổi không đem nước tới trái đất trong quá khứ như giới khoa học xác định trước đây.