Máy bay Overtune

  • Ngồi đâu trên máy bay an toàn nhất? Ngồi đâu trên máy bay an toàn nhất?
    Nếu di chuyển bằng máy bay, bạn có biết ghế ngồi nào là an toàn nhất? Các chuyên gia chỉ ra rằng có một số chỗ trên máy bay có tỷ lệ sống sót cao nhất.
  • WiFi trên máy bay hoạt động như thế nào? WiFi trên máy bay hoạt động như thế nào?
    Trong những năm gần đây, dịch vụ cung cấp Internet trên máy bay thông qua kết nối WiFi đang ngày càng phổ biến. Bạn đã bao giờ thắc mắc, không biết làm thế nào lại có WiFi trên máy bay?