Microbial Fuel Cell

  • Tổng hợp điện năng từ cây xanh Tổng hợp điện năng từ cây xanh
    Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen (Hà Lan) vừa phát triển một công nghệ cho phép cải tạo những khu vực đầm lầy (ước tính chiếm khoảng 6% diện tích Trái đất) thành nguồn cung cấp năng lượng tái sinh hữu dụng.