Mission One

  • Ứng dụng dọn dẹp tệp tin rác trên smartphone Android Ứng dụng dọn dẹp tệp tin rác trên smartphone Android
    Sau một thời gian sử dụng, các smartphone Android có xu hướng tạo ra các tệp tin rác, ứng dụng hay giúp dọn dẹp trên Android sẽ là giải pháp xóa bỏ nhanh chóng những tệp đó.
  • Du hành vượt thời gian Du hành vượt thời gian
    Một đề tài ưa thích của các phim khoa học giả tưởng chính là “the portal”, tức các cổng không gian hoặc thời gian nối liền nhà du hành vũ trụ với các thế giới xa xôi.