Molière là ai

  • Molière là ai mà Google Doodle vinh danh? Molière là ai mà Google Doodle vinh danh?
    Molière là nhà viết kịch nổi tiếng nhất thế giới và có lẽ là nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử kịch nghệ Pháp. Hôm nay (10/2), Google Doodle vinh danh ông.