Núi lửa Stromboli

  • Dòng sông lửa ở Italy Dòng sông lửa ở Italy
    Dung nham đỏ chảy từ miệng núi lửa Stromboli của Italy giống như một dòng sông lửa đang chảy về phía biển.