Nước trên trái đất

  • Nước xuất hiện trên Trái đất như thế nào? Nước xuất hiện trên Trái đất như thế nào?
    Nguồn gốc của nước trên Trái đất từ lâu đã trở thành chủ đề cho nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong giới khoa học với 2 giả thuyết chính được đưa ra: từ các tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Mới đây, kết quả phân tích thành phần các thiên thạch chỉ ra rằng nước không bắt nguồn ở một nơi nào đó bên ngoài hệ Mặt trời, và như vậy
  • Khám phá bất ngờ: Tuổi của nước “già” hơn trái đất, mặt trời Khám phá bất ngờ: Tuổi của nước “già” hơn trái đất, mặt trời
    Ai cũng biết Trái đất, Mặt trời đều có tuổi đời rất "khủng", nhưng có thứ còn "già" hơn cả chúng, và thật bất ngờ, đó là... nước mà bạn vẫn uống hàng ngày.