Video: Nước trên trái đất bắt nguồn từ đâu?

  • 5.015

Nước chiếm đến 3/4 bề mặt Trái Đất, là một thành phần không thể thiếu cho đời sống sinh vật. Vậy thứ chất lỏng diệu kỳ đó đến từ đâu?

>>> Video: Xem tái hiện sự hình thành Trái đất trong 90 giây

Cập nhật: 16/09/2014 Theo Youtube
  • 5.015

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook