NDE

  • Sự thật về “ánh sáng nơi phía cuối đường hầm” Sự thật về “ánh sáng nơi phía cuối đường hầm”
    Trong thí nghiệm liên quan đến giấc ngủ tại Trung tâm Nghiên cứu Trải nghiệm Thoát xác Los Angeles, bốn nhóm từ 10 đến 20 tình nguyện viên được hướng dẫn thực hiện một loạt bài tập tinh thần giúp họ có những trải nghiệm thoát xác, tạo điều kiện cho một giấc mơ xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm.
  • Thấy gì ở khoảnh khắc cận kề cái chết? Thấy gì ở khoảnh khắc cận kề cái chết?
    Có lẽ không ít nhất một lần trong đời, hầu hết chúng ta đều đã tự đặt câu hỏi rằng lúc mình chết đi sẽ như thế nào? Cảm giác đó ra sao?