Nathan Hrushkin

  • Lại phát hiện UFO gần Mặt trời? Lại phát hiện UFO gần Mặt trời?
    Các tay thợ săn UFO đã phát hiện ra một vật thể kỳ lạ gần Mặt trời từ bức ảnh do NASA chụp được gần đây. Đó là “vật gì đó trông giống như một con tàu vũ trụ bằng kim loại với các mảnh ghép lại với nhau”. Bức ảnh do Tàu thăm dò Mặt trời SOHO của NASA chụp vào ngày 24/4.
  • Lỗ sâu - Chìa khóa giải quyết mâu thuẫn của vật lý hiện đại Lỗ sâu - Chìa khóa giải quyết mâu thuẫn của vật lý hiện đại
    Một phương trình mới được tìm ra liên quan đến lỗ sâu có thể giải quyết mâu thuẫn giữa lý thuyết cơ học lượng tử và thuyết tương đối tổng quát của vật lý hiện đại.