Neil Amstrong

  • 9 nhân vật khoa học nổi bật nhất năm 2012  9 nhân vật khoa học nổi bật nhất năm 2012
    Phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng hay 6 chuyên gia động đất lĩnh án tù tại Italy là những người lọt vào danh sách gương mặt tiêu biểu nhất trong lĩnh vực khoa học trong năm nay của BBC.