Nelson Dellis

  • Phát hiện gây sốc về xác ướp Ai Cập Phát hiện gây sốc về xác ướp Ai Cập
    Một nghiên cứu mới đây của nhà khảo cổ Andrew Wade đã khiến những hiểu biết của chúng ta về xác ướp cổ đại phải xem lại.
  • Sự thật về “ánh sáng nơi phía cuối đường hầm” Sự thật về “ánh sáng nơi phía cuối đường hầm”
    Trong thí nghiệm liên quan đến giấc ngủ tại Trung tâm Nghiên cứu Trải nghiệm Thoát xác Los Angeles, bốn nhóm từ 10 đến 20 tình nguyện viên được hướng dẫn thực hiện một loạt bài tập tinh thần giúp họ có những trải nghiệm thoát xác, tạo điều kiện cho một giấc mơ xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm.