Nguồn gốc của nCoV

  • Tranh cãi về nguồn gốc virus nCoV Tranh cãi về nguồn gốc virus nCoV
    Giả thuyết phổ biến nhất về nCoV là virus bắt nguồn từ dơi, lây qua tê tê rồi nhiễm sang người, song vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được sáng tỏ. - VnExpress