Nomophobia

  • 5 hội chứng sợ hãi kỳ lạ của con người 5 hội chứng sợ hãi kỳ lạ của con người
    Sợ Mặt trăng, sợ rốn, sợ con số 13, sợ mang thai... là vài trong những hội chứng sợ hãi kỳ lạ của con người.
  • Nỗi sợ ám ảnh nhất thế giới? Nỗi sợ ám ảnh nhất thế giới?
    Có lẽ hơi quá lời khi gọi đây là một hội chứng sợ hãi, và việc bạn cảm thấy bứt rứt khi thiếu đi phương tiện liên lạc trong thế giới hiện đại là một cảm giác hoàn toàn hiểu được. Mặc dù vậy, với 66% nói trên, việc kè kè điện thoại bên người suốt 24/24 giờ đã trở thành nỗi ám ảnh từng phút từng giây.