Pete Đen

  • Những vị khách đáng sợ đêm Giáng sinh Những vị khách đáng sợ đêm Giáng sinh
    Đêm Giáng sinh thường gắn liền với nhân vật ông già Noel hiền hậu trèo qua ống khói và phát quà cho trẻ em, nhưng tại một số nền văn hóa lại xuất hiện những nhân vật độc ác để dọa trẻ em không vâng lời.